چهارشنبه 31 شهریور 1400 - 14 صفر 1443
پیام انقلاب

ما هر چه از لحاظ زمان از دفاع مقدّس دور میشویم، از لحاظ معرفت باید به دفاع مقدّس نزدیک‌تر بشویم. چون دست تحریف، این بخش پُردرخشش تاریخ ما را ممکن است مخدوش کند؛ لذا بایستی کار کنیم، معرفت ما بایستی زیاد بشود.

— امام خامنه ای
جدیدترین اخبار
کلام معصوم
اوقات شرعی

ورود کاربران