اهداف، وظایف و دستاوردهای معاونت آموزش

معاونت آموزش

۱. ارائه یا تدوین قوانین و مقررات مرتبط با حوزه آموزش طبق آیین نامه ها و ابلاغیه های مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
۲. تدوین و ارائه  تقویم آموزشی و اجرای آن پس از تایید مرکز.
۳. پیشنهاد برگزاری دوره ها و کارگاه های دانش افزایی و فرصت های مطالعاتی برای اساتید و کادر آموزشی
۴. بررسی و تعیین موضوع همایش ها و نشست های تخصصی (آموزشی –  پژوهشی)
۵. برنامه ریزی جلسات و نشست های تخصصی ، همایش ها، گروه های علمی و شورای آموزش
۶. طراحی و تنظیم و اجرای دوره های تابستانی، تربیت مدرس، استاد یاری
۷. پیشنهاد برگزاری مسابقات و اردو های علمی، تربیتی، پژوهشی و فرهنگی-تبلیغی برای طلاب
۸. اجرای ابلاغیه ها و مصوبات معاونت آموزش و اسناد بالادستی
۹. شناسایی مشکلات و محدودیت های معاونت و واحد های زیر مجموعه و ارائه راهکار های اصلاحی
۱۰. ارزیابی متناوب عملکرد واحدهای زیر مجموعه و ارتقاء کمی و کیفی امور وساختار معاونت

امور اساتید

۱. جذب و گزینش اساتید و امور مرتبط با اساتید شامل: تعریف استاد، ارزیابی، ارائه سوابق تدریس به مراکز مربوط،امور حقوقی و…)
۲. ایجاد بستر مناسب تعامل اساتید با یکدیگر و مدرسه در قالب گروههای علمی، جهت تبادل تجربیات و ارتقاء سطح فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
۳. استفاده از توان کارشناسی اساتید در امر تدوین برنامه های مرتبط با ارتقاء سطح علمی،تهذیبی و مهارتی اساتید و طلاب
۴. بررسی و جمع بندی پیشنهادهای تخصصی اساتید در باره متون درسی، محدوده های درسی و سرفصل ها
امتحانات
۱. برنامه ریزی و برگزاری امتحانات در مقاطع و مراحل مختلف و نظارت بر فرایند آن (طرح سؤالات امتحانی،تصحیح اوراق،امتحان شفاهی و سایر آزمون ها)

ادارات آموزش

۱. ارزشیابی علمی  و تحصیلی طلاب و ارائه گزارشات به مراکز مربوط
۲. ارائه خدمات آموزشی به طلاب(مرخصی تحصیلی، گواهی های آموزشی، تشکیل جلسات مرتبط با طلاب، کمیسیون انضباطی)
۳. برنامه ریزی درسی و اجرای آن طبق مصوبات قانونی(شامل: تعریف استاد و کلاس و مدرس، نظارت برانتخاب درس طلاب،‌ برگزاری منظم کلاس ها، حضور و غیاب و پیگیری مسائل مربوط به آن و…).
۴. شناسایی و سامان دهی نخبگان و امور مربوط به آنان
۵. زمینه سازی  جهت تقویت و ارتقاء علمی و تربیتی طلاب