الزام ارائه تحقیق کلاسی برای دروس ارتقایی تابستان و دوره أحیا

الزام ارائه تحقیق کلاسی برای دروس ارتقایی تابستان و دوره أحیا

طلابی که دروس پژوهشی را در تابستان انتخاب کردند و قصد دارند به صورت ارتقایی امتحان بدهند، باید تحقیق کلاسی ارائه دهند؛ این طرح شامل طلاب دوره تابستانی أحیا نیز می باشد.

طلابی که دروس پژوهشی نحو 9 و 10، عقاید7 و 8، فقه 11 و 12 را در تابستان انتخاب کردند و قصد دارند به صورت ارتقایی امتحان بدهند، باید تحقیق کلاسی خود را به معاونت پژوهشی مدرسه ارائه بدهند.

طلابی که در اردوی تابستانی دوره أحیا می باشند مشمول این طرح هستند و باید تحقیق کلاسی ارائه دهند.

در صورت عدم ارائه تحقیق کلاسی چه به صورت ارتقایی و یا دوره تابستانی أحیا؛ درس مذکور  از سامانه آموزش حذف خواهد شد.

لذا کسانی که قصد شرکت در امتحان ارتقایی این دروس را دارند لازم است تا 15 مرداد با مراجعه به معاونت پژوهش مدرسه (یا تماس تلفنی: 02532907274) موضوع مقاله خود را انتخاب نمایند.

آخرین فرصت ارائه تحقیق 1399/5/31 می باشد.

لازم به ذکر است تاریخ آخرین فرصت ارائه تحقیق کلاسی غیر قابل تمدید خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*