امکان شرکت در امتحانات حضوری خرداد ماه

امکان شرکت در امتحانات حضوری خرداد ماه

امکان شرکت حضوری امتحانات خرداد ماه فراهم شده است، لذا عزیزانی که قصد شرکت حضوری در امتحانات خرداد ماه در مدرسه را دارند، فرم درخواستی را تکمیل نمایند.

امتحانات خرداد 1400 همانند امتحانات اصلی نیمسال اول، در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه (LMS) برگزار می‌شود؛ لکن با توجه به مشکلات برخی از عزیزان برای شرکت در امتحانات الکترونیکی (از جهت امکانات سخت افزاری و اینترنت و …)، مدرسه امکان شرکت حضوری در این امتحانات را نیز فراهم کرده است. لذا عزیزانی که قصد شرکت حضوری در امتحانات خرداد در مدرسه را دارند فرم درخواستی زیر را تکمیل نمایند.

http://form.masoumieh.ir/view.php?id=18923

چند نکته مهم:

1. زمان تکمیل فرم از شنبه 1400/3/1 تا 24 ساعت قبل از امتحانات مورد نظر

2. کسانی که فرم فوق را در تاریخ مقرر تکمیل نکرده باشند امکان شرکت در امتحان حضوری هیچ ماده درسی را نخواهند داشت.

3. در صورت تکمیل فرم فوق، شرکت در همه امتحانات خرداد، برای تکمیل کننده فرم، فقط به صورت حضوری مقدور خواهد بود و امکان تغییر وضعیت از حضوری به الکترونیکی نخواهد بود.

4. زمان و متن سوالات امتحان حضوری با الکترونیکی یکی است.

5. امتحانات راس ساعت اعلام شده شروع و درب محل برگزاری امتحان (مسجد مدرسه) بسته می شود، لذا افرادی که تاخیر کرده باشند از امتحان محروم خواهند شد

6. کارت ورود به جلسه آزمون پنجشنبه 1400/3/6 در اتاق شماره 108 توزیع می گردد (کارت فقط برای تکمیل کنندگان فرم فوق صادر می شود).

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*