برنامه امتحانات نیمسال دوم و شهریور ماه

برنامه امتحانات نیمسال دوم و شهریور ماه

امتحانات نیمسال دوم مرداد ماه، از 11 مرداد و امتحانات تجدیدی و ارتقایی (نوبت دوم) شهریور از 19 مرداد شروع خواهد شد. همه امتحانات تا پایان مرداد ماه تمام خواهد شد.

امتحانات نیمسال دوم ، از 11 مرداد شروع و تا 17 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

امتحانات تجدیدی و ارتقایی (نوبت دوم) شهریور از 19 مرداد شروع و تا 30 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

جهت دریافت برنامه امتحانات نیمسال دوم کلیک کنید.

جهت دریافت برنامه امتحانی تجديدي نیمسال دوم، ارتقايي و استاد ثانی اردو کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*