برنامه برگزاری دروس روش تحقیق

برنامه برگزاری دروس روش تحقیق

طبق برنامه ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی مدرسه علمیه معصومیه، دروس روش تحقیق از روز شنبه بیستم آذر ماه شروع خواهد شد.

طبق اطلاع رسانی قبلی و بنابر ابلاغیه مورخ 1400/8/3 مرکز مدیریت حوزه های علمیه، طلاب ورودی سال 1398 به بعد ملزم به گذراندن 32 ساعت درس روش تحقیق می باشند.

لذا با برنامه ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی مدرسه علمیه معصومیه دروس روش تحقیق برگزار خواهد شد، طبق برنامه ریزی انجام شده از روز شنبه 20 آذر ماه این دروس آغاز خواهد شد.

برنامه دروس روش تحقیق به شرح ذیل می باشد:

درس روش تحقیق استاد حسین زاده، روزهای زوج، به صورت حضوری و مجازی ساعت 15، در مدرس 22 برگزار می گردد.

درس روش تحقیق استاد رمضانی در دو زمان به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهدشد.

بر این اساس اولین زمان درس استاد رمضانی، روزهای زوج ساعت 11، در مدرس 10 به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد و دومین زمان، از روز شنبه 20 آذر ماه روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به صورت مجازی ساعت 15 برگزار خواهد شد.

درس روش تحقیق استاد بیگدلی، از روز شنبه 20 آذر ماه، روزهای زوج ساعت 18، به صورت مجازی؛ برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است متن درسی این دروس، درسنامه روش تحقیق استاد طرقی می باشد.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*