برنامه مصاحبه علمی جهت شرکت در امتحانات ارتقایی مجدد مهرماه 1400

برنامه مصاحبه علمی جهت شرکت در امتحانات ارتقایی مجدد مهرماه 1400

کسانی که در مصاحبه علمی شرکت نکنند یا در مصاحبه نمره قبولی کسب نکنند، حق شرکت در امتحانات ارتقایی را ندارند.

برنامه مصاحبه علمی جهت شرکت در امتحانات ارتقایی مجدد مهرماه 1400تقدیم می گردد.

کسانی که در مصاحبه علمی شرکت نکنند یا در مصاحبه نمره قبولی کسب نکنند، حق شرکت در امتحانات ارتقایی را ندارند.

جهت دریافت برنامه مصاحبه علمی جهت شرکت در امتحانات ارتقایی مهر ماه 1400 اینجا کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*