ثبت حضور و غیاب در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه

ثبت حضور و غیاب در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه

طلبه موظف است، در هر جلسه درسی، نسبت به ثبت حضور خود در سامانه اقدام نماید؛ ثبت حضور تا 15دقیقه از ساعت اعلام شده در برنامه درسی، مقدور می باشد.

طلبه موظف است، در هر جلسه درسی، نسبت به ثبت حضور خود در سامانه اقدام نماید؛ ثبت حضور تا 15دقیقه از ساعت اعلام شده در برنامه درسی، مقدور می باشد.
ثبت حضور پس از 15 دقیقه تا ساعت 23:55 همان روز(پایان روز تحصیلی) به صورت خودکار به عنوان تاخیر ثبت می شود.
طبق آئین نامه آموزشی:
– هر سه جلسه تاخیر یک جلسه غیبت محسوب می شود.
– سقف غیبت موجه در هر درس یک هشتم ساعات آن درس می باشد.
– طبق روال سابق، غیبت طلاب به صورت پیش فرض موجه محسوب شده و تا رسیدن به سقف مندرج در آئین نامه آموزشی نیاز به توجیه ندارد.
مشارکت بعد از ساعت 23:55، غیبت ثبت شده و مشمول قوانین آموزشی مربوطه می باشد.
ثبت حضور به روال فوق، شامل دروس آنلاین و آفلاین می باشد حتی در صورت غیبت استاد، طلبه باید حضور خود را ثبت کند.

ثبت حضور توسط استاد؛ اساتید محترم با احراز کیفیت مشارکت طلبه امکان ثبت (یا تغییر وضعیت ثبت شده توسط طلاب در صورت عدم احراز خوداظهاری طلبه) را در اختیار دارند.
در صورت عدم تغییر وضعیت توسط استاد، خود اظهاری طلبه ملاک ثبت حضور و غیاب خواهد بود؛ هر چند مبنای حضور و غیاب در این روش بر اعتماد به خود اظهاری طلاب می باشد ولی نظر به مطالبه برخی از اساتید بزرگوار، امکان ویرایش یا ثبت ابتدائی وضعیت حضور طلاب در اختیار اساتید محترم هم قرار گرفته است.
لازم به ذکر است ویرایش وضعیت حضور طلاب، توسط استاد، تا 24 ساعت مجاز بوده و پس از آن به سامانه نجاح منتقل شده و امکان ویرایش نخواهد بود.

 

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*