جزئیاتی از آزمون شفاهی سطح یک و دروس امتحانی

جزئیاتی از آزمون شفاهی سطح یک و دروس امتحانی

دروسي كه در پايه هاي 3 و 6 امتحان شفاهي دارد.

آیین نامه امتحانات شفاهی حوزه های علمیه در خصوص ارزیابی علمی طلاب و به منظور تدقیق در نحوه برگزاری امتحانات شفاهی و تبیین ضوابط آن به تصویب شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است. در این آیین نامه ارزیابی توانمندی و سنجش علمی، ارتقاء سطح علمی و آموزشی و ارزیابی قدرت بیان و تجزیه و تحلیل مطالب از اهداف برگزاری امتحانات شفاهی بیان شده است.

معیار قبولی در هر درس امتحان شفاهی نمره 12 است و طلابی که نمره قبولی در امتحان شفاهی را به دست نیاورده اند، می توانند پس از سه ماه دو مرتبه دیگر در امتحان شفاهی شرکت کنند و در صورت عدم کسب نمره قبولی، جهت بررسی وضعیت تحصیلی به شورای آموزشی معرفی می شود.

طلابی که نمره بیش از 8 را به دست آورده اند در صورت اعتراض داشتن به نمره به دست آورده باید ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نتیجه، اعتراض خود را به صورت مکتوب و مستدل به مسؤول برگزاری امتحانات شفاهی تحویل دهند که اساتیدی غیر از اساتید ممتحن اول به این اعتراض رسیدگی کرده و نمره آنها ملاک قرار خواهد گرفت. در صورت عدم مراجعه و ثبت نمره در سایت، نمره به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود.

همچنین لازم به ذکراست که نمره امتحانی شفاهی هر درس با نمره امتحانی کتبی همان درس جمع شده و معدل آن، نمره آن درس محسوب می شود.

در فصل پنجم آیین نامه امتحانات شفاهی نیز به شیوه برگزاری امتحانات شفاهی پرداخته شده است که حضور دو استادی که دارای حکم استادی ممتحن شفاهی هستند در جلسه امتحان ضروری می باشد. تغییر یک بار محدوده امتحانی در صورت تقاضای طلبه، فرصت دادن به طلبه برای مطالعه محدوده امتحانی به مدت 15 دقیقه و زمان برگزاری امتحان از 10 تا 30 دقیقه از مهم ترین نکات این فصل محسوب می شوند.

همچنین در آیین نامه امحانات شفاهی به شیوه جذب و گزینش اساتید امتحان شفاهی نیز اشاره شده که مسؤولیت جذب اساتید امتحان شفاهی بر عهده معاونت آموزش گذاشته شده است که از شیوه هایی همانند معرفی از سوی مدیریت های استانی، واحدهای آموزشی استان قم، فراخوان عمومی و شناسایی معاونت آموزش این مسؤولیت را انجام می دهد.

دروسي كه در پايه 3 و 6 دارای امتحان شفاهي هستند

ردیف عنوان درس محدوده آزمون
1 تجوید کل محدوده مصوب درس تجوید
2 بلاغت کل محدوده مصوب دروس بلاغت 1 و 2
3 نحو کل محدوده مصوب دروس  نحو 7 تا 10
4 اصول کل محدوده مصوب دروس اصول 5 و 6
5 فقه کل محدوده مصوب دروس فقه 9 تا 12

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*