حضور و غیاب در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری

حضور و غیاب در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری

طلاب محترم در صورت داشتن عذر و ابتلا به کرونا، ضمن پیگیری درس در فضای مجازی، موظف به اطلاع دادن به اداره آموزش و استادان خود می باشند.

با توجه به حضوری بودن کلاسها در نیمسال دوم، در صورت عدم حضور در کلاس، غیبت ثبت خواهد شد.

طلاب محترم در صورت داشتن عذر و ابتلا به کرونا، ضمن پیگیری درس در فضای مجازی، موظف به اطلاع دادن به اداره آموزش و استادان خود هستند.

بدیهی است که پس از رفع کسالت، لازم است گواهی استاد مبنی بر حضور در کلاسِ مجازی را به اداره آموزش خود تحویل دهید تا غیبتهای ثبت شده، اصلاح شود.

لازم به ذکر است مـهـلـت اصـلاح اینگونه غیبتها، یـک‌هـفـتـه پس از رفع کسالت است.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*