محدوده دروس به تفکیک ترم، پایه و برنامه امتحانی

محدوده دروس به تفکیک ترم، پایه و برنامه امتحانی

طلاب گرامي در هر درسي، كه قصد دارند در امتحانات مرداد ماه شركت كنند، به دقت محدوده امتحان هر درس را مطالعه نمایند.

محدوده دروس به تفکیک پایه ها، برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 400 – 1399 و برنامه امتحانات تجدیدی نیمسال اول، تقدیم می گردد.

طلاب گرامي در هر درسي، كه قصد دارند در امتحانات دی و بهمن ماه شركت كنند، به دقت محدوده امتحان هر درس را مطالعه نمایند.

امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی به صورت مجازی برگزار می گردد و از 20 دی ماه شروع و تا 27 دی ماه ادامه خواهد داشت.

برنامه امتحانات:نمیسال اول سال تحصیلی

برنامه امتحانات تجدیدی نمیسال اول: امتحانات تجدیدی نیمسال اول

محدوده دروس: پایه اول

محدوده دروس: پایه دوم

محدوده دروس: پایه سوم

محدوده دروس: پایه چهارم

محدوده دروس: پایه پنجم

محدوده دروس: پایه ششم

محدوده دروس: نیمسال اول همه پایه ها

محدوده دروس: نیمسال دوم همه پایه ها

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*