مراحل پذیرش و ورود به حوزه علمیه

مراحل پذیرش و ورود به حوزه علمیه

داوطلبین ورود به حوزه بخوانند

تصاویری از مصاحبه پذیرش مدرسه علمیه معصومیه

تصاویری از مصاحبه پذیرش مدرسه علمیه معصومیه

مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ از بین داوطلبان مومن، انقلابی و ممتازی که ضمن برخورداری از تحصیلات دانشگاهی و شرایط عمومی حوزه، واجد شرایط اختصاصی پذیرش در این مدرسه مبارکه می باشند، طلبه می پذیرد.

پذیرش موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری

پذیرش موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری

طلابی که سطح یک را به اتمام رسانده اند، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری برای سال تحصیلی جدید پایه 7 و 8 از طریق آزمون پذیرش خواهد کرد.

سنجش و پذیرش داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاه در حوزه های علمیه

سنجش و پذیرش داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاه در حوزه های علمیه

مصاحبه های طلاب جدیدالورود توسط مرکز مدیریت در قالب چند پایگاه سنجش و پذیرش انجام خواهد گرفت؛ یکی از دو پایگاه سنجش و پذیرش داوطلبین فارغ التحصیل از دانشگاه که در مدرسه علمیه معصومیه مستقر است، مأموریت مصاحبه و سنجش با این گروه از طلاب را برعهده دارد.