برنامه امتحانات دوره تابستانی و ارتقايي نیمسال اول و نیمسال دوم مهرماه

برنامه امتحانات دوره تابستانی و ارتقايي نیمسال اول و نیمسال دوم مهرماه

این امتحانات، مختص کسانی است که خرداد ماه در امتحانات ارتقایی ثبت نام کردند ولی به دلیل شرایط کرونا نتوانستند در امتحان شرکت کنند؛ امتحانات فقط به صورت حضوری می باشد و در صورت فراهم بودن شرایط بهداشتی برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانات تجديدي و ارتقايي مرداد ماه 1400

برنامه امتحانات تجديدي و ارتقايي مرداد ماه 1400

امتحانات ارتقایی فقط به صورت حضوری برگزار خواهد شد؛ اما امتحانات تجدیدی هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری برگزار می شود.

نکات مهم امتحـانـات غیر حضوری خرداد ماه 1400

نکات مهم امتحـانـات غیر حضوری خرداد ماه 1400

امتحانات اصلی نیمسال دوم مدرسه علمیه معصومیه طبق برنامه اعلام شده، به صورت غیرحضوری، در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه برگزار می‌گردد.

آخرین روز درسی نیمسال دوم سال تحصیلی و زمان امتحانات

آخرین روز درسی نیمسال دوم سال تحصیلی و زمان امتحانات

دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 – 1399 مدرسه علمیه معصومیه تا روز سه شنبه چهارم خرداد ماه 1400 ادامه خواهد داشت.

نکات مهم امتحانات دروس مطالعاتی نیمسال دوم

نکات مهم امتحانات دروس مطالعاتی نیمسال دوم

امتحانات فروردین ماه (دروس مطالعاتی نیمسال دوم) مدرسه علمیه معصومیه به صورت غیر حضوری در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانات نیمسال دوم مدرسه علمیه معصومیه

برنامه امتحانات نیمسال دوم مدرسه علمیه معصومیه

امتحانات دروس مطالعاتی در دو روز بیستم و بیست و هفتم فروردین ماه برگزار می گردد و امتحانات دروس اصلی از هفتم خرداد ماه شروع و تا سیزدهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

برنامه امتحانات جبرانی حضوری دروس نیمسال اول

برنامه امتحانات جبرانی حضوری دروس نیمسال اول

افرادی که در این امتحانات شرکت کنند، نمره ای که در امتحان تجدیدی گرفته اند، معدوم می شود و به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.

نکات مهم امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

نکات مهم امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400 – 1399 به صورت غیرحضوری در سامانه آموزش مدرسه برگزار خواهد شد. 

برنامه امتحانات نمیسال اول مدرسه علمیه معصومیه

برنامه امتحانات نمیسال اول مدرسه علمیه معصومیه

امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 400 – 1399 مدرسه علمیه معصومیه از 20 دی ماه و امتحانات تجدیدی نیمسال اول از 21 بهمن ماه شروع خواهد شد.

برنامه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 99 – 1398 مدرسه علميه معصوميه

برنامه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 99 – 1398 مدرسه علميه معصوميه

معاون آموزش مدرسه: امتحانات نيمسال اول مدرسه علمیه معصومیه از 7 دی ماه شروع خواهد شد.

صفحه 1 از 212»