گارگاه های مهارتهای مدیریت تحصیل

گارگاه های مهارتهای مدیریت تحصیل

سلسله کارگاه های «مهارتهای مدیریت تحصیل»

نشست اول: بسته آمادگی برای امتحانات

با ارائه: استاد مصطفی مهرانپور
نویسنده کتاب
همکار اداره مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی معاونت تهذیب حوزه

معاونت علمی بسیج مدرسه معصومیه برگزار می نماید:

سلسله کارگاه های «مهارتهای مدیریت تحصیل»

نشست اول: بسته آمادگی برای امتحانات

با ارائه: استاد مصطفی مهرانپور
نویسنده کتاب
همکار اداره مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی معاونت تهذیب حوزه

سرفصل های کارگاه:
-تکنیک های عمومی مطالعه + مرور یک روش مطالعه معتبر
-نکاتی از مدیریت زمان
-قواعد مرور و جمع بندی
-هرم های یادگیری – منحنی های یادگیری فراموشی
-نکات حین و قبل و بعد امتحان – -قواعد پاسخ به برگه امتحانی
-تکنیک های خواب، تغذیه، ورزش ویژه ایام امتحانات + نکات طبی

زمان: چهارشنبه ۱۰ خرداد، ساعت ۱۸

مکان: ساختمان شهید بهشتی، اتاق کارگاه ها.

بسیج مدرسه معصومیه قم

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*