وبینار فوق برنامه اولین دوره تربیت مبلغ گفتمانی

وبینار فوق برنامه اولین دوره تربیت مبلغ گفتمانی

ستاد گفتمانی دولت جوان انقلابی زیر نظر بسیج مدرسه علمیه معصومیه، وبینار فوق برنامه اولین دوره تربیت مبلغ گفتمانی را برگزار می کند.

نخستین دوره مجازی تربیت مبلغ گفتمانی

نخستین دوره مجازی تربیت مبلغ گفتمانی

ستاد گفتمانی دولت جوان انقلابی نخستین دوره مجازی تربیت مبلغ گفتمانی را برگزار می کند، این دوره از 25 الی 27 فروردین ماه در مدرسه علمیه معصومیه برگزار می گردد.