برگزیدگان اولین رقابت علمی با رویکرد ترجمه فنی

برگزیدگان اولین رقابت علمی با رویکرد ترجمه فنی

در اولین رقابت علمی با رویکرد ترجمه فنی ناظر به فرازی از مناجات شعبانیه، از میان آثار ارسالی، با بررسی اساتید دو نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

معاونت پژوهشی مدرسه علمیه معصومیه، اولین رقابت علمی با رویکرد ترجمه فنی ناظر به فرازی از مناجات شعبانیه را برگزار کرد.

در این رقابت علمی تعدادی از طلاب مدرسه مطالب مفیدی را ارائه نمودند که از میان آثار ارسالی، با بررسی اساتید دو نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

آثار حامد معماری و سجاد قهرمان پور از میان آثار ارسالی بعنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

🎁 این عزیزان جهت دریافت هدیه خود در ساعات اداری 13 الی 8 به دفتر معاونت پژوهشی مدرسه مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*