راه اندازی کانون علمی فضای مجازی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی

راه اندازی کانون علمی فضای مجازی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی

جهت عضویت و ثبت نام در کانون علمی فضای مجازی به دفتر معاونت پژوهشی مدرسه مراجعه نمایید.

معاونت پژوهشی مدرسه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، کانون علمی فضای مجازی را برگزار می کند.

این کانون از طرف مرکز ملی فضای مجازی کشور مورد حمایت می باشد و شرکت کنند گان در این کانون با روش های پژوهش در محیط مجازی آشنا خواهند شد.

شرکت برای کلیه طلاب در همه پایه های مدرسه آزاد می باشد، تعداد اعضای کانون، سقف مشخصی دارد و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

طلاب علاقمند جهت ثبت نام به دفتر معاونت پژوهشی مدرسه مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*