فراخوان مقاله نشریه میثاق اندیشه

فراخوان مقاله نشریه میثاق اندیشه

فراخوان مقاله شماره یازدهم نشریه میثاق اندیشه، فصلنامه تخصصی مدرسه علمیه معصومیه، با موضوع: ادبیات عرب و دانش های پیرامون آغاز گردید.

فراخوان مقاله شماره یازدهم نشریه میثاق اندیشه، فصلنامه تخصصی مدرسه علمیه معصومیه آغاز گردید.

فراخوان این شماره با موضوع: ادبیات عرب و دانش های پیرامون می باشد.

از طلاب محقق و پژوهشگر مدرسه علمیه معصومیه جهت ارائه مقاله دعوت بعمل می آید.

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1401/2/16

طلاب و فارغ التحصیلان مدرسه علمیه معصومیه، می توانندمقالات خود را به آیدی ایتا: http://pajoohesh126@ ارسال نمایند.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*