کارگاه تخصصی ویراستاری ویژه طلاب مدرسه علمیه معصومیه

کارگاه تخصصی ویراستاری ویژه طلاب مدرسه علمیه معصومیه

جهت ثبت نام در کارگاه تخصصی ویراستاری به معاونت پژوهشی مدرسه مراجعه کنید.

معاونت پژوهشی مدرسه در نظر دارد یک دوره کارگاه تخصصی ویراستاری ویژه طلاب مدرسه علمیه معصومیه را برگزار کند.

استاد این دوره از اساتید مشهور در این زمینه می باشد که امیدوار است با استقبال طلاب، این دوره برگزار شود.

تشکیل این کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن حداقل 10 نفر می باشد؛ لذا قبل از شروع دوره ثبت نام الزامی می باشد، جهت ثبت نام  به دفتر معاونت پژوهشی مدرسه مراجعه کنید.

زمان برگزاری این دوره، پس از ثبت نام داوطلبان شرکت کننده در کارگاه مشخص خواهد شد.

از نکات مهم در ویراستاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ویرگول را کجا قرار می دهند؟
تفاوت نقطه ویرگول با ویرگول چیست؟
آیا بجای پرانتز می توان گزینه دیگر استفاده کرد؟
آیا نقطه فقط در آخر پاراگراف می آید؟
پاراگراف چیست؟
«آنکه» صحیح است یا «آن که» – «کتابها» صحیح است یا «کتاب ها»
و صدها سوال دیگر که پاسخ آنها را در این کارگاه خواهید یافت.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*