گعده صمیمی طلاب با مسئولین پژوهش مدرسه

گعده صمیمی طلاب با مسئولین پژوهش مدرسه

گعده صمیمی طلاب با مسئولین پژوهش مدرسه برگزار می گردد؛ این نشست صمیمی روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار می شود.

گعده صمیمی طلاب با مسئولین پژوهش مدرسه برگزار می گردد؛ این نشست صمیمی روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه ساعت 13:45 به صورت مجازی برگزار می شود.

محورهای بحث این نشست؛ گزارش فعالیت معاونت پژوهش در سال تحصیلی جاری و شنیدن نظرات طلاب پیرامون موضوعات پژوهشی می باشد.

طلاب محترم می توانند از طریق لینک زیر در این نشست شرکت کنند:

http://vm.masoumieh.ir/pajohesh

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*