کارگاه پرونده علمی و مقاله نویسی

کارگاه پرونده علمی و مقاله نویسی

جهت آشنایی طلاب با شیوه نگارش مقاله نویسی، کارگاه پرونده علمی و مقاله نویسی توسط استاد حسین زاده برگزار می گردد.

راه اندازی صفحه پژوهشی در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه علمیه معصومیه

راه اندازی صفحه پژوهشی در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه علمیه معصومیه

به منظور ایجاد یک بستر رسمی و آسان برای ارتباط بین اساتید راهنمای پژوهشی و طلّاب پژوهشگر صفحه پژوهشی در سامانه آموزش الکترونیکی مدرسه علمیه معصومیه ایجاد شده است.

تمدید مهلت ارسال طرح نامه پژوهشی

تمدید مهلت ارسال طرح نامه پژوهشی

طلابی که درس پژوهشی دارند و مشغول تدوین طرح نامه پژوهشی هستند؛ جهت ایجاد فرصت بیشتر، مهلت ارسال طرح نامه پژوهشی تمدید شد.

طرح تحقیقات کلاسی ویژه طلاب مدرسه علمیه معصومیه

طرح تحقیقات کلاسی ویژه طلاب مدرسه علمیه معصومیه

در طرح تحقیقات کلاسی با بهره گیری از فضای مجازی، امکان ارتباط آسان طلّاب با اساتید و معاونت پژوهش فراهم شده است و تلاش شده تا نیازمندی های مختلف پژوهشی طلّاب در حدّ امکان مرتفع گردد.

زمان ارائه تحقیقات کلاسی تمدید شد

زمان ارائه تحقیقات کلاسی تمدید شد

 طلاب پایه های سوم، پنجم و ششم که تحقیقات کلاسی دارند، زمان ارائه تحقیقات کلاسی تمدید شد، چنانچه تا مهلت ذکر شده، تحقیق کلاسی خود را تحویل ندهند، درس آنان حذف شده و سال آینده می بایست مجددا انتخاب واحد نمایند.

کلیات طرح الزامی تحقیقات کلاسی ویژه طلاب پایه های سوم، پنجم و ششم

کلیات طرح الزامی تحقیقات کلاسی ویژه طلاب پایه های سوم، پنجم و ششم

در طرح الزامی تحقیقات کلاسی، موضوع تحقیق کلاسی برای طلاب پایه سوم: ادبیات عرب، پایه پنجم: عقاید و پایه ششم: فقه می باشد.

اتاق مشاوره پژوهشی؛ راهنمایی برای ورود به عرصه پژوهش و تحقیق

اتاق مشاوره پژوهشی؛ راهنمایی برای ورود به عرصه پژوهش و تحقیق

مشاوره پژوهشی در راستای ارتقاء سطح کیفی تحقیقات کلاسی و مقالات طلاب در اتاق معاونت پژوهشی راه اندازی گردید.