درس اخلاق حضرت آیت الله استادی در مدرسه علمیه معصومیه

درس اخلاق حضرت آیت الله استادی در مدرسه علمیه معصومیه

آیت الله استادی: رسیدن به مقامات بالای علمی و اخلاقی نیازمند پشتکار و دوری از تکبر است، اگر انسان با تمام مزایایی که دارد خود را هیچ حساب کند به مقام آقایی و بزرگی می رسد.