مراسم هیئت فقه و شهادت با سخنرانی حجت الاسلام استاد عابدینی

مراسم هیئت فقه و شهادت با سخنرانی حجت الاسلام استاد عابدینی

هیئت فقه و شهادت با سخنرانی حجت الاسلام استاد عابدینی، روز دوشنبه ۱۱آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد مدرسه علمیه معصومیه برگزار می شود.