همایش بصیرتی نفوذ و اخلال در دستگاه محاسباتی مسؤولان و مراکز تصمیم ساز در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

همایش بصیرتی نفوذ و اخلال در دستگاه محاسباتی مسؤولان و مراکز تصمیم ساز در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: راهبرد مذاکره بلاتکلیفی مردم در حوزه‌هایی همچون فرهنگ، معیشت، سیاست و واردات و صادرات است.