مجموعه ده آیه ده نکته؛ استاد مهدی یار

مجموعه ده آیه ده نکته؛ استاد مهدی یار

مجموعه ده آیه ده نکته اشاره ی کوتاه به درس های ده آیه در هر جزء قرآن کریم دارد که با الگوگیری از برنامه ی جزء خوانی عمومی در ماه مبارک رمضان در حرم کریمه ی اهل بیت در مدرسه علمیه معصومیه ارائه گردیده است.

قرآن کریم معتبرترین منبع معارف الهی است که از جانب خدای سبحان بر پیامبر خاتم (ص) نازل گشت. رسالت این کتاب شریف، رهایی انسان از تاریکی های جهل و نادانی و رساندن او به نور معرفت و بندگی خداوند است «کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید» (سوره ابراهیم، آیه 1)

انس با قرآن و بهره مندی از معارف آن دارای مراحل و مراتب گوناگونی است، هر کس به قدر دانش، فهم، معرفت و همت خویش می تواند از این دریای بی کران بهره گیرد «اگر چه نمی از یم باشد».

مجموعه ده آیه ده نکته اشاره ای کوتاه به درس های ده آیه در هر جزء قرآن کریم دارد که با الگوگیری از برنامه ی جزء خوانی عمومی در ماه مبارک رمضان در حرم کریمه ی اهل بیت در قالبی ترویجی آماده و در رمضان المبارک سال 1396 در مدرسه علمیه معصومیه توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی یار ارائه گردیده است؛ امید که مرضی رضای حضرت ولی عصر (عج) قرار گیرد.

 

جزء اول:

جهت دریافت جزء اول اینجا کلیک کنید.

جزء دوم:

جهت دریافت جزء دوم اینجا کلیک کنید.

جزء سوم:

جهت دریافت جزء سوم اینجا کلیک کنید.

جزء چهارم:

جهت دریافت جزء چهارم اینجا کلیک کنید.

جزء پنجم:

جهت دریافت جزء پنجم اینجا کلیک کنید.

جزء ششم:

جهت دریافت جزء ششم اینجا کلیک کنید.

جزء هفتم:

جهت دریافت جزء هفتم اینجا کلیک کنید.

جزء هشتم:

جهت دریافت جزء هشتم اینجا کلیک کنید.

جزء نهم:

جهت دریافت جزء نهم اینجا کلیک کنید.

جزء دهم:

جهت دریافت جزء دهم اینجا کلیک کنید.

جزء یازدهم:

جهت دریافت جزء یازدهم اینجا کلیک کنید.

جزء دوازدهم:

جهت دریافت جزء دوازدهم اینجا کلیک کنید.

جزء سیزدهم:

جهت دریافت جزء سیزدهم اینجا کلیک کنید.

جزء چهاردهم:

جهت دریافت جزء چهاردهم اینجا کلیک کنید.

جزء پانزدهم:

جهت دریافت جزء پانزدهم اینجا کلیک کنید.

جزء شانزهم:

جهت دریافت جزء شانزدهم اینجا کلیک کنید.

جزء هفدهم:

جهت دریافت جزء هفدهم اینجا کلیک کنید.

جزء هجدهم:

جهت دریافت جزء هجدهم اینجا کلیک کنید.

جزء نوزدهم:

جهت دریافت جزء نوزدهم اینجا کلیک کنید.

جزء بیستم:

جهت دریافت جزء بیستم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و یکم:

جهت دریافت جزء بیست و یکم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و دوم:

جهت دریافت جزء بیست و دوم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و سوم:

جهت دریافت جزء بیست و سوم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و چهارم:

جهت دریافت جزء بیست و چهارم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و پنجم:

جهت دریافت جزء بیست و پنجم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و ششم:

جهت دریافت جزء بیست و ششم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و هفتم:

جهت دریافت جزء بیست و هفتم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و هشتم:

جهت دریافت جزء بیست و هشتم اینجا کلیک کنید.

جزء بیست و نهم:

جهت دریافت جزء بیست و نهم اینجا کلیک کنید.

جزء سی ام:

جهت دریافت جزء سی ام اینجا کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*