عرضه کتاب با تخفیف 30% در نمایشگاه دائمی معاونت تهذیب مدرسه معصومیه

عرضه کتاب با تخفیف 30% در نمایشگاه دائمی معاونت تهذیب مدرسه معصومیه

در نمایشگاه دائمی کتاب در درالقرآن مدرسه علمیه معصومیه، کتاب با تخفیف 30% عرضه می شود.