مشارکت در قربانی دهه ولایت با هر توان مالی از قربان تا غدیر

مشارکت در قربانی دهه ولایت با هر توان مالی از قربان تا غدیر

برخی از علما و بزرگان تاکید کرده‌اند اگر کسی توانایی خرید گوسفند و قربانی کردن را ندارد می‌تواند برای خرید قربانی با چندین نفر به صورت شراکتی مبلغی را در نظر بگیرند و یک گوسفند بخرند سپس قربانی کنند.

فراخوان ایده در راستای پویش ایران همدل

فراخوان ایده در راستای پویش ایران همدل

در آستانه ماه محرم الحرام برآنیم تا طرحی مجدد در راستای پویش ایران همدل جهت پاسخ به امر و تأکید مقام معظم رهبری، برنامه ریزی کنیم تا با استفاده از ظرفیت های مختلف مدرسه علمیه معصومیه اتفاق موثر و فاخر دیگری را رقم بزنیم.