مراسم یادبود شهادت دانشمند هسته ای شهید حاج محسن فخری زاده

مراسم یادبود شهادت دانشمند هسته ای شهید حاج محسن فخری زاده

مراسم یادبود شهادت دانشمند هسته ای شهید حاج محسن فخری زاده، به صورت مجازی از طریق سامانه مدرسه علمیه معصومیه به صورت زنده پخش خواهد شد.

برگزاری سالگرد شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه

برگزاری سالگرد شهدای گمنام مدرسه علمیه معصومیه

بزرگداشت شهدای گمنام  مدرسه علمیه معصومیه، با خاطره گویی سردار احمدیان از روایان دفاع مقدس برگزار شد.