برنامه امتحانات نیمسال دوم و شهریور ماه

برنامه امتحانات نیمسال دوم و شهریور ماه

امتحانات نیمسال دوم مرداد ماه، از ۱۱ مرداد و امتحانات تجدیدی و ارتقایی (نوبت دوم) شهریور از ۱۹ مرداد شروع خواهد شد. همه امتحانات تا پایان مرداد ماه تمام خواهد شد.

امتحانات نیمسال دوم ، از ۱۱ مرداد شروع و تا ۱۷ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

امتحانات تجدیدی و ارتقایی (نوبت دوم) شهریور از ۱۹ مرداد شروع و تا ۳۰ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

جهت دریافت برنامه امتحانات نیمسال دوم کلیک کنید.

جهت دریافت برنامه امتحانی تجدیدی نیمسال دوم، ارتقایی و استاد ثانی اردو کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*