محدوده دروس به تفکیک ترم و پایه و برنامه امتحانی

محدوده دروس به تفکیک ترم و پایه و برنامه امتحانی

طلاب گرامی در هر درسی، که قصد دارند در امتحانات مرداد ماه شرکت کنند، به دقت محدوده امتحان هر درس را مطالعه نمایند.

به اطلاع طلاب محترم می رساند با توجه به شیوع ویروس کرونا، امتحانات ترم دوم مرداد ماه و تجدیدی نیمسال دوم، ارتقایی و استاد ثانی اردو به صورت غیر حضوری برگزار می گردد.

طلاب گرامی در هر درسی، که قصد دارند در امتحانات مرداد ماه شرکت کنند، به دقت محدوده امتحان هر درس را مطالعه نمایند.

محدوده دروس به تفکیک پایه ها، برنامه امتحانات نیمسال دوم و شهریور ماه، ارتقایی و استاد ثانی اردو تقدیم می گردد.

برنامه امتحانی نیمسال دوم، تجدیدی نیمسال دوم، ارتقایی و استاد ثانی اردو : http://masoumieh.ir/10182

محدوده دروس: پایه اول

محدوده دروس: پایه دوم

محدوده دروس: پایه سوم

محدوده دروس: پایه چهارم

محدوده دروس: پایه پنجم

محدوده دروس: پایه ششم

محدوده دروس: نیمسال اول همه پایه ها

محدوده دروس: نیمسال دوم همه پایه ها

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*