آخرین روز درسی نیمسال دوم سال تحصیلی و زمان امتحانات

آخرین روز درسی نیمسال دوم سال تحصیلی و زمان امتحانات

دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 – 1399 مدرسه علمیه معصومیه تا روز سه شنبه چهارم خرداد ماه 1400 ادامه خواهد داشت.

دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 – 1399 مدرسه علمیه معصومیه تا روز سه شنبه چهارم خرداد ماه 1400 ادامه خواهد داشت.

امتحانات دروس اصلی نیمسال دوم از هفتم خرداد ماه شروع و سیزدهم خردادماه 1400 به پایان خواهد رسید.

امتحانات تجدیدی نیمسال دوم و ارتقایی تابستان از نهم مرداد ماه شروع و بیستم مرداد ماه 1400 به پایان خواهد رسید.

امتحانات نیمسال دوم (اعم از اصلی و تجدیدی) هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی از طریق سامانه آموزش الکترونیک مدرسه همزمان برگزار می‌گردد؛ طلاب گرامی به دلخواه می‌توانند یا به صورت حضوری یا مجازی در امتحانات شرکت کنند. (امتحانات حضوری در صورت فراهم بودن شرایط بهداشتی کشور و استان می‌باشد)

امتحانات ارتقایی تابستان فقط حضوری برگزار می‌شود. لذا کسانی که نمی‌توانند در ایام امتحانات در مدرسه حضور پیدا کنند، در این امتحانات ثبت نام نکنند. همچنین در صورت فراهم نبودن شرایط بهداشتی، این امتحانات برگزار نخواهد شد.

محدوده همه امتحانات فوق، طبق محدوده اعلامی از طرف مرکز مدیریت می‌باشد و حذفیات ندارد.

برگزاری دوره تابستانی بعد از بررسی وضعیت بهداشتی اعلام خواهد شد.

سال تحصیلی 1401 – 1400 از ششم شهریور ماه 1400 آغاز خواهد شد.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*