آیین نامه و برنامه امتحانات نیمسال دوم مدرسه علمیه معصومیه

آیین نامه و برنامه امتحانات نیمسال دوم مدرسه علمیه معصومیه

امتحانات نیمسال دوم سال جاری مدرسه علمیه معصومیه، در سه نوبت برگزار می گردد و هریک از طلاب گرامی می توانند مطابق با آیین نامه در دو نوبت به صورت اختیاری مواد امتحانی خود را انتخاب و در امتحانات شرکت نمایند.

با عنایت به شرایط ویژه بهداشتی، امتحانات نیمسال دوم سال جاری مدرسه علمیه معصومیه، در سه نوبت و طی زمان بندی اعلامی برگزار می گردد و هریک از طلاب گرامی میتوانند مطابق با آیین نامه ذیل در دو نوبت به صورت اختیاری(تحت عنوان نوبت اصلی و نوبت تجدیدی)، مواد امتحانی خود را انتخاب و در امتحانات شرکت نمایند.

زمان برگزاری سه نوبت امتحانات نیمسال دوم
(نوبت اول: ۹۹/۳/۱۷ لغایت ۹۹/۳/۲۹)
(نوبت دوم: ۹۹/۵/۱۱ لغایت ۹۹/۵/۱۷)
(نوبت سوم: ۹۹/۵/۱۹ لغایت ۹۹/۵/۳۰)

آیین نامه جامع برگزاری امتحانات نیمسال دوم، تجدیدی و ارتقایی در سال ۱۳۹۹

۱_ شرکت کنندگان در امتحانات نوبت اول و یا نوبت دوم، در صورت قبولی در همه دروس انتخابی نیمسال دوم و احراز دیگر شرایط، میتوانند در امتحانات ارتقایی که هم زمان با نوبت سوم برگزار میگردد، شرکت نمایند.

تبصره ۱/۱_ افرادی که در مجموع نوبت اول و نوبت دوم، موفق به قبولی در همه دروس انتخابی نیمسال دوم و احراز دیگر شرایط ارتقایی نشوند، مجاز به شرکت در امتحانات ارتقایی هم زمان با نوبت سوم نمی باشند.

تبصره ۲/۱_ کسانی که در امتحانات نوبت اول و یا نوبت دوم شرکت نکرده باشند، میتوانند فقط در امتحانات نوبت سوم به عنوان امتحانات تجدیدی شرکت نمایند و لکن مجاز به شرکت در امتحانات ارتقایی نخواهند بود.

تبصره ۳/۱_ کسانی که در امتحانات نوبت اول شرکت نکنند، امتحانات نوبت دوم برای آنان به عنوان امتحانات اصلی درج میگردد و در صورت احراز شرایط ارتقایی، میتوانند در امتحانات ارتقایی که هم زمان با نوبت سوم برگزار میگردد، شرکت نمایند.

۲_ شرکت کنندگان در امتحانات نوبت اول، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هریک از دروس انتخابی، فقط میتوانند در یکی از دو نوبت دوم ویا نوبت سوم به عنوان امتحان تجدیدی شرکت نمایند.

۳_ طلاب گرامی میتوانند برخی دروس را در نوبت اول و الباقی را در نوبت دوم و یا نوبت سوم انتخاب و در امتحانات شرکت نمایند.

۴_ با پيگيريهاي به عمل آمده توسط مدرسه و شورای محترم مدیران، معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه، با شركت طلاب شهرستانی مدارس قم که امکان حضور در هیچیک از نوبت های برگزاری امتحانات در قم را ندارند، در امتحانات نوبت خرداد حوزه هاي شهرستانها موافقت نمود.

برنامه امتحانات نیمسال دوم مرداد ماه:  نیمسال دوم مرداد ماه

برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی شهریور ماه: ارتقایی و تجدیدی شهریور ماه

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*