شروع درس آشنایی با فلسفه پایه ششم

شروع درس آشنایی با فلسفه پایه ششم

درس آشنایی با فلسفه پایه ششم از روز شنبه نهم بهمن ماه طبق برنامه اعلام شده، شروع خواهد شد.

درس آشنایی با فلسفه پایه ششم از روز شنبه نهم بهمن ماه طبق برنامه ذیل شروع خواهد شد.

کلاس استاد میرزایی پور، ساعت 7 صبح در مدرس 13 برگزار می گردد.

کلاس استاد بیگدلی در دو زمان برگزار می گردد: ساعت 8 در مدرس 13 و ساعت 15 در مدرس 23.

کلاس استاد پورغلامی در دو زمان برگزار می گردد:  ساعت 9 در مدرس 35 و ساعت 10در مدرس 35.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*