منطق3 _ ابوالفضل ابوالقاسمی _ جلسه دوم

منطق3 _ ابوالفضل ابوالقاسمی _ جلسه دوم • Version
 • Download 96
 • File Size 21.66 MB
 • File Count 1
 • Create Date 1398 12 07 09:44:43
 • Last Updated 1398 12 07 06:14:43

3 دیدگاهها

 1. سيدمحمدرضا طباطبايي نيك

  سلام علیکم

  بحث حمل که در کلیات خمس استاد ابوالقاسمی بدان اشاره فرمودند:

  ○ حمل
  § اولی ذاتی: حملی که در آن اشتراک مفهومی و افتراق اعتباری [اجمال و تفصیل] باشد. > مصداقش حدتام است.
  □ مثال:انسان حیوان ناطق است.
  ® وجه افتراق اعتباری: (حیوان ناطق) تفصیلی است و (انسان) اجمالی است
  □ دارای یک مفاد: مفاد اتحاد مفهومی

  § شایع صناعی: حملی که افتراق در مفهوم و اشتراک در مصداق دارد.
  □ دارای دو مفاد:
  ® مفاد اندراجی: حمل شایعی که افراد موضوع، مصداق مفهوم محمول اند.
  ◊ انسان حیوان است > افراد انسان مصداق مفهوم حیوان است
  ® مفاد عضویت: حمل شایعی که مفهوم موضوع، مصداق مفهوم محمول است.
  ◊ انسان کلی است > مفهوم انسان مصداق مفهوم کلی است

 2. وحيد روشني

  سلام استاد در قضيه الجزئى جزئى چگونه موضوع به حمل اولی است که شما فرمودید (دقیقه ۳۵/۵ازصوت) مگر نه اینکه مصادیق مفهو جزئی جزئی است و مگر در این صورت موضوع بحمل شایع نیست متشکرم

 3. وحيد روشني

  سلام سید جان جواب شما با سوال من متفاوت بود بنده عرض کردم چگونه موضوع به حمل اولی است(باب عنوان و معنون) ، آیا منظور کتاب در این مثال مثل انسان انسان است میباشد

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*