فراخوان نشریه میثاق اندیشه مدرسه علمیه معصومیه

فراخوان نشریه میثاق اندیشه مدرسه علمیه معصومیه

نشریه میثاق اندیشه برای شماره یازدهم خود از طلاب محقق و پژوهشگر جهت ارائه مقاله دعوت به عمل می آورد.

نشریه میثاق اندیشه (فصلنامه تخصصی مدرسه علمیه معصومیه) برای شماره یازدهم خود از طلاب محقق و پژوهشگر جهت ارائه مقاله دعوت به عمل می آورد. آخرین فرصت ارائه مقاله 20 آذر ماه 1398 می باشد.

شماره یازدهم نشریه، ویژه  ادبیات عرب خواهد بود با عناوین کلی:

کلیات ادبیات عرب
مسائل و فروعات ادبیات عرب
ارتباط ادبیات با دیگر دانشها
جایگاه این دانش
تاریخچه و سیر تطور این دانش
معرفی منابع این دانش
معرفی ادبا و نحویون
تحقیقات موردی ادبی

جهت سهولت طلاب، راهنمای ارسال مقاله در ذیل بیان شد:
1. مقالات با جنبه کاملاً علمی و مسأله محور، در چارچوب علوم حوزوی باشد.
2. مقالات با شیوه ای کاملا تحقیقی و بر اساس اسلوب و نگارش مقالات علمی تدوین شده باشد.
3. اصول نگارش و نظم و انسجام در نگارش مقالات رعایت شود و با زبان کتبی اصالت زبان فارسی رعایت شده و به دور از زبان شفاهی باشد.
4. مقالات حاوی چکیده و کلید واژه و مشخصات مؤلف باشد.
5. مقالات ارسالی در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد.
6. نحوه ارجاعات در مقالات به روش پاورقی می باشد.
7. میثاق اندیشه در ویرایش مطالب با حفظ محتوا آزاد است.
8. نقل مطالب مجله با ذکر منبع آزاد است.

طلاب مدرسه جهت ارائه مقالات یا راهنمایی های لازم به  معاونت پژوهشی مدرسه مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*