گعده هم اندیشی مدیر مدرسه علمیه معصومیه با طلاب پایه‌های 4 تا 6

گعده هم اندیشی مدیر مدرسه علمیه معصومیه با طلاب پایه‌های 4 تا 6

گعده هم اندیشی مدیر مدرسه علمیه معصومیه با طلاب پایه‌های 4 تا 6 به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

گعده هم اندیشی مدیر مدرسه علمیه معصومیه با طلاب پایه‌های 4 تا 6 برگزار می شود.

این گعده با موضوع: رویکرد جدید تحقیقات کلاسی، در اتاق جلسات ساختمان شهید مطهری برگزار می گردد.

طلاب پایه 4 روز سه شنبه 18 آبان ساعت 18:30 جلسه خواهند داشت و طلاب پایه 5 و 6: روز چهارشنبه 19 آبان ماه ساعت 13 جلسه خواهند داشت.

این گعده به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*