مصوبات شورای آموزش مدرسه در مورد امتحانات مرداد ماه با توجه به وضعیت کرونا

مصوبات شورای آموزش مدرسه در مورد امتحانات مرداد ماه با توجه به وضعیت کرونا

با توجه به وضعیت کرونا، شورای آموزش مدرسه در مورد امتحانات مرداد ماه مواردی را مصوب کرده که به اطلاع طلاب محترم رسانده می شود.

با توجه به وضعیت کرونا، شورای آموزش مدرسه در مورد امتحانات مرداد ماه مواردی را مصوب کرده که به اطلاع طلاب محترم رسانده می شود.

1-  امتحانات تجدیدی، فقط به صورت مجازی برگزار می شود.

2-  امتحانات دروس مطالعاتی و آموزش فلسفه و علوم قرآن مطلقا (تجدیدی، ارتقایی و اردویی) مجازی برگزار می‌شود.

3-  امتحانات ارتقایی و اردویی (بجز دروس مطالعاتی، فلسفه و علوم قرآن) فقط حضوری برگزار می شود با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی.

4- توصیه می شود با توجه به وضعیت کرونا ، فقط طلاب ساکن قم یا طلابی که شرکت در امتحانات ارتقایی و اردویی برای آنها در حد اضطرار است، در این امتحانات شرکت نمایند.

5- همراه داشتن ماسک و محلول ضد عفونی برای شرکت در امتحانات حضوری ضروری است.

6- در صورت امکان بعد از دهه اول محرم و در صورت فراهم شدن شرایط، از کسانی که برای امتحانات ارتقایی ثبت‌نام کرده و موفق به شرکت در امتحانات حضوری (دروس اصلی) مرداد نشده‌اند ، پس از احراز آمادگی علمی طلبه، امتحان ارتقایی حضوری به عمل خواهد آمد.

7- امتحانات حضوری حتی المقدور در فضای باز برگزار می‌گردد.

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*