کارگاه روش مقاله نویسی ـ استاد طرقی

کارگاه روش مقاله نویسی ـ استاد طرقی

نگارش و ارائه مقاله یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها و از آداب درسی نظام‌های آموزشی است، برگزاری کارگاه با عنوان کارگاه روش مقاله نویسی توسط استاد طرقی

مقاله علمی در حقیقت گزارشی است که یک پژوهشگر از تولید علمی که آن را تولید نموده است می‌باشد

واز طرفی نگارش و ارائه مقاله یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها و از آداب درسی نظام‌های آموزشی است که از دیرباز تا‌کنون در کنار سایر مراکز آموزشی دنیا در میان طلاب علوم دینی نیز مرسوم بوده ‌به طوری که آموزش روش مقاله نویسی یکی از ضرورت‌های طلبگی گردیده است.

دراین راستا  معاونت پژوهشی مدرسه علمیه معصومیه (س) اقدام به برگزاری کارگاه در این خصوص با عنوان کارگاه روش مقاله نویسی توسط استاد طرقی نموده است که فایل‌های صوتی آن جهت بهره برداری عموم طلاب در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.

دریافت بخش اول

 

دریافت بخش دوم

 

دریافت بخش سوم

 

دریافت بخش چهارم

نوشتن دیدگاه

پست الکترونیکی شما منتشر نمی شود . فیلد ضروری *

*